”BEVARA HOPPET – VÅGA VARA DU”

”Tro – Hopp – Gemenskap”

Veronica önskar sträcka ut sin hand genom att dela sin egen story för att på så vis bringa hopp.

”Livets resa erbjuder så mycket läror – erfarenhet och visdom.
När vi funnit modet att våga så kommer vi att upptäcka vilken enorm kraft vi besitter”

”DU ÄR ALDRIG ENSAM”

SENAST FRÅN INSTAGRAM