DITT AUTENTISKA JAG …

Är du redo att våga vara du? Då är denna workshop, ditt autentiska jag just för dig.

Nu öppnar jag upp för en fördjupande workshop med syfte att dela med mig av några av mina ingredienser för att det ska bli möjligt. Jag vänder mig till dig som är redo att släppa taget om det gamla för att finna din väg och din livsuppgift. Dina drivkrafter.

I ordet autentisk finner vi dessa nio, enormt viktiga nycklar.

  • Acceptans 
  • Utveckling
  • Tillit
  • Ego
  • Närvaro
  • Tålamod
  • Intention
  • Sanning
  • Kontroll

Idén är att se hur Autenticiteten fungerar som en katalysator i ditt liv. För att finna den så är det viktigt att se över de ovanstående. På så vis kommer man snabbare fram till hur man kan jobba sig igenom eventuella trauman, låg självkänsla, rädsla, medberoende, ego, oläkta sår osv. Vi kommer även att jobba med.

SpegelmetodenHur du på ett enkelt sätt kan använda spegeln som det bästa bollplanket i din utveckling till självkännedom.

Storyn – Vår livsberättelse är enormt viktig och i den ligger det många undangömda nycklar. Vi föds med speciella drivkrafter och det är dem du ska hitta.

DomarenVarför är det så viktigt att avstå ifrån att vara domaren?

FörlåtelsenDen svåraste personen att förlåta är oss själva. Många kommer tyvärr aldrig dit. Men när vi tar igenom de nio ingredienserna så kommer vägen dit att bli betydligt lättare.

Workshopen varvas med föreläsning och egna övningar.

Vi kommer även att dela då det är i mötet med varandra som vi finner fler användbara ingredienser.

Boka workshop