Tecken på en lidande själ

 

I mitt arbete så hör jag många gånger människor nämna att de har ont. Det här kopplar de flesta till fysisk smärta (eftersom det är den vanligaste), men dessa smärtor är oftast inte av fysiskt ursprung. På grund av min egen livsresa så kom jag fram till att det är många som inte vet om att de faktiskt lider av själssmärta.

Så vad är egentligen själssmärta ?

Är det en inbillad smärta som fångar vår själ som en pest och tvingar oss att kämpa för våra egna liv?

Är det något odefinierbart men känns av alla?

Driven av mina egna erfarenheter och andras, känner jag mig säker på att säga att själssmärta är en kombination av både fysisk smärta och känslomässig smärta. Det är en sorts smärta som uppvisar fysisk, mental, känslomässig och social nöd på grund av en tragisk, traumatisk eller stressig situation eller livshändelse.

Själssmärta är en ansamling av negativa känslor, smärta och nöd som utlöses av vissa livshändelser som att förlora en närstående, misshandel, förnedring, olösta sår och trauma, programmeringar, uppvaknande.

Om du känner dig känslomässigt utmattad så kan upplevas som att din fysiska kropp faller isär eftersom smärtan verkar finnas i den fysiska kroppen (om det är inte på grund av en sjukdom såklart), kanske du går igenom svår själssmärta utan att ens vara medveten om det.

Om du märker något av följande tecken kan din själ ha lidit under en lång tid nu.

 

Du har svårt att vara i nuet

Om du (ofta) finner dig själv frånkopplad från verkligheten och har svårt att vara i nuet, betyder det att du är för mycket fokuserad på en tidigare eller framtida händelse. Samt att du låter mycket styras av huvudet (mindet). Din kropp är närvarande i realtid och på en verklig plats, men ditt sinne reser till tidigare ögonblick eller möjliga framtida händelser eftersom din själ är rastlös på grund av en traumatisk händelse från ditt förflutna. Om du ofta känner att du inte kan vara i nuet, är det ett tecken på att din själ lider och ditt sinne är upptaget av saker som behöver erkännas och bearbetas för att starta läkningsprocessen.

Du känner dig fast i en situation/situationer av ditt liv

Känner du att du, oavsett vad du gör eller säger, inte kommer framåt? Känner du dig fast i en situation/situationer i ditt liv vet inte hur du ska ta dig ur denna onda cirkel? Att känna sig fast/låst är ett annat tecken på svår själssmärta. Om du inte kan se ljuset i slutet av tunneln och du inte längre har hopp om bättre dagar angående ditt jobb, vänskap, familj, relation, ekonomi, företag, osv., betyder det att du har fastnat i dina egna negativa känslor på grund av en viss händelse, programmering från det förflutna. Har du fastnat i missbruk så som, mat, shopping, alkohol, droger, sex, spel osv…?

Du har en tendens att hålla dig sysselsatt hela tiden

Att hålla sig sysselsatt hela tiden är vår kropp och själs sätt att hålla sig distraherad från verkliga problem och känslor och som stör oss. Detta är oftast på en undermedveten nivå vilket innebär att du inte ens är medveten om att du håller dig sysselsatt hela tiden. Men om du märker att du gör det, vet att du undermedvetet vägrar att inse det som stör dig. Du håller dig sysselsatt för att du inte kan hantera bördan från ditt förflutna som orsakar din själssmärta.

Du låtsas att du mår helt ok trots att du går sönder på insidan

När du lämnar huset, går till jobbet eller ska träffa dina vänner och familj har du alltid ett leende på läpparna även om det gör riktigt ont på insidan. Och när du kommer hem, första sekunden du öppnar dörren, kan du gärna sluta le och vara den du verkligen är. Eftersom du inte förstår vad som egentligen pågår sätter du alltid automatiskt på dig en glad min för även om de frågade dig om hur du verkligen mådde så skulle du inte ha någon aning om vad du ska säga till dem. Det är därför du väljer att låtsas att du är glad även om du innerst inne så vet du att det bara är en mask.

Du känner dig kroniskt trött

Du känner extrem fysisk utmattning trots att du inte är så fysiskt aktiv. Du kan inte rikta in dig på roten till att vara trött konstant, och allt du vet är att du känner dig utmattad både fysiskt och mentalt. Detta är själva definitionen av själssmärta, och om du känner så här kan du vara säker på att det är din själ som lider och inte din kropp eller något annat. När vårt sinne och själ kämpar för att bearbeta eller radera smärtsamma händelser från vårt förflutna, reflekterar det över vårt välbefinnande och det påverkar varje aspekt av vårt liv.

Kroppen klagar när själen lider

Din kropp och själ visar tecken på nöd

Du har ständiga perioder av (förkylningar, influensa), andningssvårigheter, extrem trötthet, sömnproblem, panikattacker och intensiv smärta. Alla dessa tecken är biverkningar av extrem själssmärta där din kropp och själ kämpar med smärtsamma känslor. Dessa tecken på nöd kan utvecklas så att du tror att du är allvarligt sjuk och att du behöver medicinsk hjälp. Men vad som verkligen händer är att din själ behöver helande och inte din kropp. (Är du orolig. Sök läkarvård).

Du känner att något inte står rätt till, men du vet inte riktigt vad det är eller så är du rädd för att möta det

Du känner i magen att något inte står rätt till, men du kan inte förstå vad det är eller så är du bara rädd för att möta det. På grund av det tvingar du dig själv att ständigt vara upptagen med andra saker och fly undan. Om du känner att något är helt fel men du inte har någon förklaring till det, då vet du att smärtan ligger på en djupare nivå som kopplas från din själ. Men om du är helt medveten om varför du känner så, och du fortfarande vägrar att erkänna det, vet att förlängning av smärtan bara kommer att resultera i mer smärta och att du hamnar i limbo – fysisk och känslomässig domning.

Det är därför det är så viktigt att starta läkningsprocessen NU och möta dina rädslor, ditt jag och sluta överleva och börja leva.

Lev ditt liv med mod – passion – hopp & syfte