MINA TJÄNSTER

VÄGLEDNING/COACHNING
SOUL & PATHFINDING
Coachning mentorskap

VÄGLEDNING/COACHNING

HUR KAN JAG BIDRA?

De flesta som tar hjälp av  en coach eller vägledare känner ofta att de snubblar runt inom ett eller flera områden. Man blir lätt hemmablind och kan ha svårt att se klart. Det kan gälla allt ifrån relation – person – yrke – struktur osv.

De personliga fördelarna med en coach eller vägledare är att det oftast påverkar oss positivt eftersom att en coach kan se det vi själva inte ser.  De ges möjligheten till att titta utanför den fyrkantiga boxen och zooma ut. Något som är avgörande är att känna både förtroende och tillit till den personen man anlitar. Att det finns gedigen kunskap och att personen även har egna erfarenheter inom de specifika områdena.

Jag har på olika sätt arbetat med människors personliga och andliga utveckling i närmare 25 år och ser det verkligen som mitt livskall – mitt opus. Lite som Picasso kände för sina målningar eller som Zlatan när han är ett med fotbollen. Men det var inte förrän 2018 som jag valde att arbeta professionellt med utveckling och bli verksam i eget bolag som motivationsföreläsare – coach – kursledare och soul & pathfinder.

Min utbildning är inom både kommunikation – ledarskap samt empatisk kommunikation (NVC) Jag har också med mig egna livserfarenheter som bidrar till att mina kunder känner både trygghet och tillit. Något som jag personligen ser som avgörande när man arbetar med människor. Där kan man plocka in både känsla och förståelse på ett annat sätt.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

– Dalai Lama

Jag tror på det holistiska tänket och arbetar därför utifrån det. Då blir coachningen/vägledningen  mer djupgående, autentisk och äkta. Där utvecklingen blir en samverkan emellan mind – kropp och själ. Vi har obegränsade möjligheter med kraftfulla gåvor och det är dem som behöver komma fram, omfamnas och användas. I alla delar av livet.

Viktigt att förstå är att alla svar vi söker bor i vår egen story. Kan upplevas som en enorm klyscha dock inte mindre sann. Min uppgift handlar inte om att heala dig eller lösa dina problemen. Det kommer du göra så bra själv.  Däremot kommer jag att vid din sida längst vägen genom att vägleda – stötta och ge de verktyg som just du känner att du behöver..

VÄGLEDNING – COAHNING

Alla har unika gåvor och en viktig livsuppgift:

Redan som barn så upptäckte jag att jag hade en gåva som jag då inte alls ville ha. Längs resans gång så har det visat sig att det var min livsuppgift  att bidra och vara till service. Jag arbetar därför med något som kallas ”trestegsregel.” Inkänning – situationen – lösning.

Nedan följer några av de vanligaste områden där jag stöder mina klienter.

Vägledande Coaching: Utan en stark känsla av syfte och mening så kan vi känna oss förlorade, deprimerade och inte uppfyllda: Är du nöjd och tillfreds med dig själv? Eller tycker du att du är frustrerad över din situation och blir mer och mer irriterad på människor runt dig? Vet du vem du är; och är du tydlig med de grundläggande värderingarna som driver dig? Känner du till dina rädslor – blockeringar och förstår du deras inverkan på ditt liv? Ännu viktigare, vet du hur du kan övervinna din rädsla? Vågar du vara sårbar – modig och autentisk? Boka

Häsa och Livstil: De flesta idag ser fysiska symtom som att något är fel. Det ligger absolut en viss sanning i detta. Men visste du att oläkta sår, så som trauma stora livshändelser som inte tas om hand har en förmåga att sätta sig på olika delar av kroppen? Skulle du säga att du är balanserad? Har du dåliga vanor – känner stress – oro – ångest – depression. Har du svårt att komma ur cirkeln?Boka

Relation: Våra sociala interaktioner kan vara en källa till enorm trivsamhet eller smärta: Får du energi av din omgivning. Är du omgiven av människor som bryr sig om dig och som lyfter dig, pushar dig till saker som är viktiga för dig? Om du har partner. Är det en sund partner, är relationen sund, kan den bli starkare? De flesta som brister i sina relationer ser ofta inte att de finns oläkta sår som skapar ett mönster av ett visst beteende. De kan ha haft fem olika relationer med fem liknande personligheter. Något som jag kallar för( Same Procedure different face.) Att låta sig bli utmanad i en relation som ska vara till fördel för tillväxt och utveckling är ju enormt viktigt. Kanske inte alltid så roligt men viktig. Men är relationen ohälsosam så talar vi om något annat.Boka

Karriär/Mission: De flesta tillbringar ungefär en tredjedel av sina liv på jobbet: Men är du nöjd med det du gör.  Är du entusiastisk och känner att du utvecklas och bidrar? Nedan följer några frågor att reflektera över: Hur nöjd är du med din nuvarande roll och din karriärutveckling? Tycker du om din arbetsmiljö och dina kollegor? Förverkligas din fulla potential med ditt nuvarande jobb? Är du nöjd med din nuvarande balans mellan arbetsliv och liv? Känner du att du verkligen gör det som du är ämnad för. Lever du ditt Opus?Boka

Kunskapsområden: Själv ledarskap – Medberoende – Trauma – Utveckling – Krishantering – Depression – Utmattning – PTSD  – Missbruk – Personlig utveckling – Psykisk misshandel – Högkänslighet  – Karriär coachning – Livs coachning – Healing, Trauma, Andlighet

Våga ha tillit och mod.

You can do it.

Läs mer

SOUL & PATHFINDING

Det medvetna sinnet är ett kreativt sinne. Det undermedvetna sinnet är ett programmerat sinne.  Alltså en vana.

Vi kan lätt bli förvirrade när våra trossystem om hur saker ska vara eller göras motsäger den vi själva känner att vi är.  Om vi inte minns vem vi är så kommer vi ständigt att vara sökare på jakt efter svar som redan finns. I det undermedvetna.

Många av mina klienter säger att de inte minns sin barndom när jag frågar om deras. Det är lite sekvenser här och där men det finns ingen sammankoppling. Jag skulle nog vilja påstå att det är emellan 7 – 8 av 10 som inte minns sin barndom. Som att den inte har existerat och spelar så stor roll.

”Det var ju då”, säger de flesta. De vet inte att deras nuvarande situation, beteende och mönster ligger där.

Visste du att våra liv är programmerade och att detta program även styr våra liv, vitalitet, och vårt beteende? Det visste inte jag förrän 2008. Det förklarade en hel del.

Om du köper en ny iPhone eller iPad så finns det ett program som gör att den fungerar. Men om det inte finns något program så kommer den inte att göra det. När vi föds så har vi en hjärna som har ett opererande system men det finns inga program än.  Så under de kommande sju åren så kommer vår hjärna att programmera och ladda ner beteenden och mönster genom att se vår omgivning. På så vis kommer vi att lära oss hur vi ska bete oss med familj, vänner och i samhället i stort.

Detta kallas för THETA stadiet. Ett slags hypnos stadie. Eftersom att ett programmerat sinne är en vana som existerar i det undermedvetna så kan denna vana även bytas ut emot en ny på samma sätt som vi i tid och otid påminns om att installera ny programvara på våra mobiler – datorer och iPad. Den enda skillnaden är att det är ditt medvetna jag som gör det. Du kan alltså själv bestämma vad du programmerar in. Dock så behöver vi förstå grunden av den programmering som redan finns..

Sen har vi våra hjärnceller.

Studier har visat, bland annat en kanadensisk studie där en grupp gjorde några experiment för nybildning av hjärnceller som visade att för mycket nya hjärnceller i hyppocampus kan tränga undan våra minnen och få oss att glömma. Vilket ofta sker i barndomen och kallas för infantil amnesi, vilket är fullt normalt. Men vi har glömt det viktigaste här. Vår själ. Vårt jag.

För vår programmering är INTE den vi är. Det är ett trossystem som vi har fått programmerade.Det är en av orsakerna varför många känner en enorm förvirring.

När vårt undermedvetna och vår själ börjar göra sig alltmer högröstad så börjar vi att ställa oss frågor som vem är jag och vart är jag på väg? Vi upplever att vissa saker inte längre skänker oss tillfredställelse eller glädje. Där är dags att börja söka svar i livet. Själen signalerar till kroppen att det är dags att börja lyssna inåt och man är alltså redo att återvända till sitt ursprung, sin historia och hitta svaren. Våra svar hittar vi alltid i vår story. För mig tog det elva år att hitta verktygen och de har jag nu satt ihop till den metod jag kallar Soul and Pathfinding. Det är mitt sätt att ge tillbaka och dela med mig av de insikter och kunskaper jag fått under min process.

Genom att följa den röda tråden i just din story så kommer vi att hitta var dina blockeringar sitter. Vi kommer hitta vad som håller dig tillbaka, var de obearbetade känslorna bor och varför du har dina specifika beteendemönster. Men vi kommer också att hitta dina styrkor och genom att använda denna individanpassade metod så kommer du hitta dina svar.

Fler av de kunder jag väglett och som gjort Soul & Pathfindning har delgivit att det känns som att de äntligen ser svart på vitt var programmeringarna och blockeringar sitter. Hur deras mönster har skapat destruktiva beteende. Som att de förstår varför de haft de relationer och de umgänget de haft. Varför man kanske har ett medberoende – kontrollbehov – rädslor – missbruk – ångest, osv. Men också varför man givit upp en dröm – livsvägen och medfödda gåvor.

Soul & Pathfinding ger svar på alla livets delar då det är du som har svaren. De ligger i Programmeringen.

Denna metod kan användas av privatpersoner, egenföretagare, lärare och chefer. Det fina är att alla svaren för de blockeringar vi har kommer upp och ger en förklaring på våra tankar, känslor och beteende.

När vi börjar se hur delar av våra liv har programmerats. När vi förstår vad som är en programmering och inte så kommer saker upp i ett helt annat ljus.

Läs mer

Mentorskap

INDIVIDUELLT MENTORSKAP

Du är den som styr din egen skuta. Därför kan du också skapa livet så som du verkligen vill ha det och styra det i den riktning du vill.

Om du hade en möjlighet att skapa din egen väg utifrån din egen önskan och vision. Hur skulle det då se ut?

DESIGNA DITT LIV.

De flesta människor fokuserar mest på att förbättra två eller kanske tre områden av sitt liv. Oftast är det ekonomin, karriären, hälsan och varför inte relationen också.  Men i verkligheten finns det många fler områden som formar helheten till vår autentiska framgång.  

Det som oftast händer när man påbörjar något är att en eller två delar får plats på grund av att man går all in tills de blir för övermäktigt. Tanken går många gånger till att dygnet endast har 24 h. 

Det här  kursprogrammet tar dig till en helt annan nivå. Här tittar vi på några av de viktigaste delarna i ditt liv där du är skaparen.  Med en Blueprint så behöver du aldrig offra eller kompromissa ett område för ett annat. Allt bygger på att finna balansen. Sviktar en – två eller tre så blir det ostadigt och då börjar vi att vingla.

Din blueprint kommer att vara din guide – ditt kompass inför varje område. På så vis får du struktur och kan leva livet mer hållbart utan att tappa dig själv eller dina drömmar på vägen. Det bästa är att det är du som skapar den utifrån din story och vision vilket gör det betydligt roligare. På så vis fylls du av energi och motivation. 

  • Vad är dina drömmar och hur ser din vision ut?
  • Känner du stressen över att tiden går?
  • Är energin på botten?
  • Klagar kroppen?
  • Lider själen?
  • Har du tappat kreativiteten och lusten?
  • Lever du utifrån den du  – verkligen är?
  • Har du en plan?
Läs mer