MINA TJÄNSTER

RESULTATCOACHING
SOUL & PATHFINDING
MLF PROGRAMMET

NÄR ÄR DET RÄTT  TID ATT INVESTERA I SIG SJÄLV – SIN NUTID OCH FRAMTID?

När du arbetar med mig så kan du förvänta dig att få resultat i att lösa problem som har hindrat dig från att leva det liv du verkligen vill leva. Du förtjänar att uppleva personlig framgång. Allt grundar sig att klargöra vad du vill och vad du behöver för att ta dig framåt. Min uppgift är att hjälpa dig att identifiera de begränsande tankarna som skapar negativa spiraler och känslor, bryta begränsande mönster väcka liv i ditt inre så att du skapar livet istället för att låta livet skapa dig. Ingenting ska hindra dig ifrån att vara den bästa versionen av dig.

Förändring är nödvändigt för din läkning så att du kommer framåt. Att erkänna din situation, dina styrkor och svagheter är ett första steg till helhet och kan ge ovärderlig vägledning när du är på väg att leva ditt autentiskt medvetna liv.

Jag som coach arbetar mycket med den energi du projicerar för att lösa upp dina problem och hinder. Här används mycket intuition för att känna av dina blockeringar och hinder. Samt medvetenhet, erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att utrota källan till din rädslor, blockeringar, sorg mm.mm. Detta kan sedan hjälpa dig igenom processen genom att introducera nya vanor, tankar och övertygelser som stödjer det liv du vill leva.

Du kan förvänta dig dramatiska livsförändringar medan du arbetar med mig eftersom att jag fokuserar på dig på en mycket djupare nivå än vad många traditionella coacher gör då jag arbetar med holistisk helhet.

De flesta som tar emot min hjälp känner ofta att de snubblar runt inom ett eller flera områden. Man blir lätt hemmablind och kan ha svårt att se klart. Det kan gälla allt ifrån relation – person – yrke/karriär – struktur, målsättning, ekonomi, företagande, mindset, trauma, livssyfte, bidrag,  osv.

De personliga fördelarna med en coach är att det oftast påverkar oss positivt eftersom att en coach kan se det vi själva inte ser.  De ges möjligheten till att titta utanför den fyrkantiga boxen och zooma ut. Något som är avgörande är att känna både förtroende och tillit till den personen man anlitar. Att det finns gedigen kunskap och att personen även har egna erfarenheter inom de specifika områdena.

Jag heter, Veronica Durango och har på olika sätt arbetat med människors personliga utveckling i närmare 27 år och ser det verkligen som mitt livskall – mitt opus och brinnande passion. Lite som Picasso kände för sina målningar, Einstein med sin fysik, Carl Ljung med sin psykologi, Taylor Swift med låtskrivandet eller Messi med bollen. Men det var inte förrän 2018 som jag valde att arbeta professionellt och bli verksam i eget bolag som motivationsföreläsare – coach – kursledare, föreläsare och mindsetcoach.

Min utbildning är inom både kommunikation – ledarskap samt empatisk kommunikation (NVC) (NLP) Jag har också med mig egna livserfarenheter som bidrar till att mina kunder känner både trygghet och tillit. Något som jag personligen ser som avgörande när man arbetar med människor. Där kan man plocka in både känsla och förståelse på ett annat sätt.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

– Dalai Lama

Min upplevelse är att det holistiska förhållningssättet till alla livets delar i livshjulet ger oss enormt mycket tillbaka.  Så som lyckliga och trygga relationer, autentisk och medveten kärlek, psykisk, fysisk och själslig kraft. Inre frid, gemenskap, lycka, medveten kommunikation, framgång, och ekonomiskt flöde.

Då blir coachningen mer djupgående, autentisk och medveten. Utvecklingen blir en samverkan emellan (mindet), sinne – kropp och själ. Vi har obegränsade möjligheter med kraftfulla gåvor och det är dem som behöver komma fram, omfamnas och användas. I alla delar av livet.

Viktigt att förstå är att alla svar vi söker bor inom oss. (Klyschigt kanske). Men inte mindre sant för det. Min uppgift handlar inte om att heala dig eller lösa dina problemen. Det kommer du göra så bra själv.  Däremot kommer jag att gå vid din sida längst vägen och vägleda – stötta och ge de verktyg som just du känner att du behöver och som jag vet är hållbara.

Nu är det dags att skriva om din framtid

RESULTATCOACHING

Alla har unika gåvor och en viktig livsuppgift:

Redan som barn så upptäckte Veronica att hon hade en gåva som längst resans gång har visat sig vara en livsuppgift som handlar om att bidra och vara till service för människor. I hennes arbete så är intuitionen och inkännings förmågan ett av hennes starkaste verktyg.
Hon ser människan. Både det som sker runtomkring och även det som smärtar – blockerar och håller tillbaka det som glittrar inuti.
Hon arbetar därför med något som kallas ”trestegsregel.” I S L. Inkänning – situationen – lösning.

Hon arbetar alltid utifrån där kunden befinner till dit kunden vill.

Veronica har mångårig kunskap inom flera områden och har coachat och väglett människor i närmare 25 år utanför eget bolag. Hon är utbildad och har erfarenheter inom både kommunikation – ledarskap samt empatisk kommunikation (NVC) (NLP)

Coaching: Utan en stark känsla av syfte och mening så kan vi känna oss förlorade, deprimerade totalt ouppfyllda: Är du nöjd och tillfreds med dig själv? Eller tycker du att du är frustrerad över din situation och blir mer och mer irriterad på människor runt dig? Vet du vem du är; och är du tydlig med de grundläggande värderingarna som driver dig? Känner du till dina rädslor – blockeringar och förstår du deras inverkan på ditt liv? Ännu viktigare, vet du hur du kan övervinna dina hinder och blockeringar?

Hälsa och Livstil: De flesta idag ser fysiska symtom som att något är fel. Det ligger absolut en viss sanning i detta. Men visste du att oläkta sår, så som trauma stora livshändelser som inte tas om hand har en förmåga att sätta sig på olika delar av kroppen? Skulle du säga att du är balanserad? Har du dåliga vanor – känner stress – oro – ångest – depression. Har du svårt att komma framåt?

Relation: Våra sociala interaktioner kan vara en källa till enorm trivsamhet eller smärta: Får du energi av din omgivning. Är du omgiven av människor som bryr sig om dig och som lyfter dig, pushar dig till saker som är viktiga för dig? Om du har partner. Är det en sund partner, är relationen sund, kan den bli starkare? De flesta som brister i sina relationer ser ofta inte att de finns oläkta sår som skapar ett mönster av ett visst beteende. De kan ha haft fem olika relationer med fem liknande personligheter. Något som jag kallar för( Same Procedure different face.) Att låta sig bli utmanad i en relation som ska vara till fördel för tillväxt och utveckling är ju enormt viktigt. Kanske inte alltid så roligt men viktig. Men är relationen ohälsosam så talar vi om något annat.

Karriär/Mission: De flesta tillbringar ungefär en tredjedel av sina liv på jobbet: Men är du nöjd med det du gör.  Är du entusiastisk och känner att du utvecklas och bidrar? Nedan följer några frågor att reflektera över: Hur nöjd är du med din nuvarande roll och din karriärutveckling? Tycker du om din arbetsmiljö och dina kollegor? Förverkligas din fulla potential med ditt nuvarande jobb? Är du nöjd med din nuvarande balans mellan arbetsliv och liv? Känner du att du verkligen gör det som du är ämnad för. Lever du ditt Opus?

You can do it.

Läs mer

SOUL & PATHFINDING

Det medvetna sinnet är ett kreativt sinne. Det undermedvetna sinnet är ett programmerat sinne.  Alltså en vana.

Vi kan lätt bli förvirrade när våra trossystem om hur saker ska vara eller göras motsäger den vi själva känner att vi är.  Om vi inte minns vem vi är så kommer vi ständigt att vara sökare på jakt efter svar som redan finns. I det undermedvetna.

Många av mina klienter säger att de inte minns sin barndom när jag frågar om deras. Det är lite sekvenser här och där men det finns ingen sammankoppling. Jag skulle nog vilja påstå att det är emellan 7 – 8 av 10 som inte minns sin barndom. Som att den inte har existerat och spelar så stor roll.

”Det var ju då”, säger de flesta. De vet inte att deras nuvarande situation, beteende och mönster ligger där.

Visste du att våra liv är programmerade och att detta program även styr våra liv, vitalitet, och vårt beteende? Det visste inte jag förrän 2008. Det förklarade en hel del.

Om du köper en ny iPhone eller iPad så finns det ett program som gör att den fungerar. Men om det inte finns något program så kommer den inte att göra det. När vi föds så har vi en hjärna som har ett opererande system men det finns inga program än.  Så under de kommande sju åren så kommer vår hjärna att programmera och ladda ner beteenden och mönster genom att se vår omgivning. På så vis kommer vi att lära oss hur vi ska bete oss med familj, vänner och i samhället i stort.

Detta kallas för THETA stadiet. Ett slags hypnos stadie. Eftersom att ett programmerat sinne är en vana som existerar i det undermedvetna så kan denna vana även bytas ut emot en ny på samma sätt som vi i tid och otid påminns om att installera ny programvara på våra mobiler – datorer och iPad. Den enda skillnaden är att det är ditt medvetna jag som gör det. Du kan alltså själv bestämma vad du programmerar in. Dock så behöver vi förstå grunden av den programmering som redan finns..

Sen har vi våra hjärnceller.

Studier har visat, bland annat en kanadensisk studie där en grupp gjorde några experiment för nybildning av hjärnceller som visade att för mycket nya hjärnceller i hyppocampus kan tränga undan våra minnen och få oss att glömma. Vilket ofta sker i barndomen och kallas för infantil amnesi, vilket är fullt normalt. Men vi har glömt det viktigaste här. Vår själ. Vårt jag.

För vår programmering är INTE den vi är. Det är ett trossystem som vi har fått programmerade.Det är en av orsakerna varför många känner en enorm förvirring.

När vårt undermedvetna och vår själ börjar göra sig alltmer högröstad så börjar vi att ställa oss frågor som vem är jag och vart är jag på väg? Vi upplever att vissa saker inte längre skänker oss tillfredställelse eller glädje. Där är dags att börja söka svar i livet. Själen signalerar till kroppen att det är dags att börja lyssna inåt och man är alltså redo att återvända till sitt ursprung, sin historia och hitta svaren. Våra svar hittar vi alltid i vår story. För mig tog det elva år att hitta verktygen och de har jag nu satt ihop till den metod jag kallar Soul and Pathfinding. Det är mitt sätt att ge tillbaka och dela med mig av de insikter och kunskaper jag fått under min process.

Genom att följa den röda tråden i just din story så kommer vi att hitta var dina blockeringar sitter. Vi kommer hitta vad som håller dig tillbaka, var de obearbetade känslorna bor och varför du har dina specifika beteendemönster. Men vi kommer också att hitta dina styrkor och genom att använda denna individanpassade metod så kommer du hitta dina svar.

Fler av de kunder jag väglett och som gjort Soul & Pathfindning har delgivit att det känns som att de äntligen ser svart på vitt var programmeringarna och blockeringar sitter. Hur deras mönster har skapat destruktiva beteende. Som att de förstår varför de haft de relationer och de umgänget de haft. Varför man kanske har ett medberoende – kontrollbehov – rädslor – missbruk – ångest, osv. Men också varför man givit upp en dröm – livsvägen och medfödda gåvor.

Soul & Pathfinding ger svar på alla livets delar då det är du som har svaren. De ligger i Programmeringen.

Denna metod kan användas av privatpersoner, egenföretagare, lärare och chefer. Det fina är att alla svaren för de blockeringar vi har kommer upp och ger en förklaring på våra tankar, känslor och beteende.

När vi börjar se hur delar av våra liv har programmerats. När vi förstår vad som är en programmering och inte så kommer saker upp i ett helt annat ljus.

Läs mer

AUTENTISKT MENTORSKAP

MEDVETET MENTORSKAP

Du är den som styr din egen skuta. Därför kan du också skapa livet så som du verkligen vill ha det och styra det i den riktning du vill, önskar och behöver.

Om du hade en möjlighet att skapa din egen väg utifrån din egen önskan och vision. Om du fick leva ditt liv autentiskt. Hur skulle det då se ut och vad behöver du göra idag?

BÖRJA LEVA MEDVETET OCH AUTENTISKT.

De flesta människor fokuserar mest på att förbättra två eller kanske tre områden av sitt liv. Oftast är det ekonomin, karriären eller hälsan och varför inte relationen också.  Men i verkligheten finns det många fler områden som formar helheten till att leva livet medvetet och autentiskt.  

Det som oftast händer när man påbörjar något är att en eller två delar får plats på grund av att man går all in tills de blir för övermäktigt. Tanken går många gånger till att dygnet endast har 24 h. 

Det här mentorskapet tar dig till en helt annan nivå.  Det bästa är att det är du som skapar den utifrån din medvetenhet och inte utifrån egot. Det kan också innebära att stora förändringar  står för dörren. När vi börjar läka trauma, upptäcka våra programmeringar och beteenden så är förändringen oundviklig. Men det du får genom att ta dig igenom det är oslagbart då det är där du också finner inre glädje och harmoni. Det är bakom rädslorna vi finner framgången. 

Förändring kräver verkligen, Tålamod – Engagemang – Vilja – Tillit -Acceptans – Mod – Ödmjukhet och Medvetenhet.

Några viktiga frågor.

Hur mår du idag?

 • Hur är dina relationer idag?
 • Känner du stressen över att tiden går?
 • Har du läkt ut trauman – programmeringar och sår?
 • Lever du medvetet? 
 • Gör du det du älskar att göra?
 • Är energin på botten?
 • Klagar kroppen?
 • Lider själen?
 • Har du tappat kreativiteten och lusten?
 • Lever du utifrån den du  – verkligen är?
 • Har du någon plan?
Läs mer