MINA TJÄNSTER

VÄGLEDNING/COACHNING
SOUL & PATHFINDING
STORYBOOK

VÄGLEDNING/COACHNING

HUR KAN JAG BIDRA?

De flesta som tar hjälp av  en coach eller vägledare känner ofta att de snubblar runt inom ett eller flera områden. Man blir lätt hemmablind och kan ha svårt att se klart. Det kan gälla allt ifrån relation – person – yrke – struktur osv.

De personliga fördelarna med en coach eller vägledare är att det oftast påverkar oss positivt eftersom att en coach kan se det vi själva inte ser.  De ges gmöjligheten till att titta utanför den fyrkantiga boxen och zooma ut. Något som är avgörande är att känna både förtroende och tillit till den personen man anlitar. Att det finns gedigen kunskap och att personen även har egna erfarenheter inom de specifika områdena.

Jag har på olika sätt arbetat med människors personliga och andliga utveckling i närmare 25 år och ser det verkligen som mitt livskall – mitt opus. Lite som Picasso kände för sina målningar eller som Zlatan när han är ett med fotbollen. Men det var inte förrän 2018 som jag valde att arbeta professionellt med utveckling och bli verksam i eget bolag som motivationsföreläsare – coach – kursledare och soul & pathfinder.

Min utbildning är inom både kommunikation – ledarskap samt empatisk kommunikation (NVC) Jag har också med mig egna livserfarenheter som bidrar till att mina kunder känner både trygghet och tillit. Något som jag personligen ser som avgörande när man arbetar med människor. Där kan man plocka in både känsla och förståelse på ett annat sätt.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

– Dalai Lama

Jag tror på det holistiska tänket och arbetar därför utifrån det. Då blir coachningen/vägledningen  mer djupgående, autentisk och äkta. Där utvecklingen blir en samverkan emellan mind – kropp och själ. Vi har obegränsade möjligheter med kraftfulla gåvor och det är dem som behöver komma fram, omfamnas och användas. I alla delar av livet.

Viktigt att förstå är att alla svar vi söker bor i vår egen story. Kan upplevas som en enorm klyscha dock inte mindre sann. Min uppgift handlar inte om att heala dig eller lösa dina problemen. Det kommer du göra så bra själv.  Däremot kommer jag att vid din sida längst vägen genom att vägleda – stötta och ge de verktyg som just du känner att du behöver..

VÄGLEDNING – COAHNING

Alla har unika gåvor och en viktig livsuppgift:

Redan som barn så upptäckte jag att jag hade en gåva som jag då inte alls ville ha. Längs resans gång så har det visat sig att det var min livsuppgift  att bidra och vara till service. Jag arbetar därför med något som kallas ”trestegsregel.” Inkänning – situationen – lösning.

Nedan följer några av de vanligaste områden där jag stöder mina klienter.

Andlig Coaching: Dessa två går hand i hand. Utan en stark känsla av syfte och mening så kan vi känna oss förlorade, deprimerade och inte uppfyllda: Är du nöjd och tillfreds med dig själv? Eller tycker du att du är frustrerad över din situation och blir mer och mer irriterad på människor runt dig? Vet du vem du är; och är du tydlig med de grundläggande värderingarna som driver dig? Känner du till dina rädslor – blockeringar och förstår du deras inverkan på ditt liv? Ännu viktigare, vet du hur du kan övervinna din rädsla? Vågar du vara sårbar – modig och autentisk?

Häsa och Livstil: De flesta idag ser fysiska symtom som att något är fel. Det ligger absolut en viss sanning i detta. Men visste du att oläkta sår, så som trauma stora livshändelser som inte tas om hand har en förmåga att sätta sig på olika delar av kroppen? Skulle du säga att du är balanserad? Har du dåliga vanor – känner stress – oro – ångest – depression. Har du svårt att komma ur cirkeln?

Relation: Våra sociala interaktioner kan vara en källa till enorm trivsamhet eller smärta: Får du energi av din omgivning. Är du omgiven av människor som bryr sig om dig och som lyfter dig, pushar dig till saker som är viktiga för dig? Om du har partner. Är det en sund partner, är relationen sund, kan den bli starkare? De flesta som brister i sina relationer ser ofta inte att de finns oläkta sår som skapar ett mönster av ett visst beteende. De kan ha haft fem olika relationer med fem liknande personligheter. Något som jag kallar för( Same Procedure different face.) Att låta sig bli utmanad i en relation som ska vara till fördel för tillväxt och utveckling är ju enormt viktigt. Kanske inte alltid så roligt men viktig. Men är relationen ohälsosam så talar vi om något annat.

Karriär: De flesta tillbringar ungefär en tredjedel av sina liv på jobbet: Men är du nöjd med det du gör.  Är du entusiastisk och känner att du utvecklas och bidrar? Nedan följer några frågor att reflektera över: Hur nöjd är du med din nuvarande roll och din karriärutveckling? Tycker du om din arbetsmiljö och dina kollegor? Förverkligas din fulla potential med ditt nuvarande jobb? Är du nöjd med din nuvarande balans mellan arbetsliv och liv? Känner du att du verkligen gör det som du är ämnad för. Lever du ditt Opus?

Kunskapsområden: Stresshantering – Krishantering – Depression – Utmattning – Ptsd – Medberoende – Missbruk – Personlig utveckling – Psykisk misshandel – Högkänslighet – Själv ledarskap – Karriär coachning – Livscoachning – Andligutveckling.

Våga ha tillit och våga vara modig.

Våga vara du.

You can do it.

Läs mer

SOUL & PATHFINDING

Om vi inte vet vem vi är så vet vi heller inte vart vi ska:

Väldigt ofta när vi hamnar i situationer i livet där vi har skaffat oss en trosuppfattning om att saker ska eller bör vara på ett visst sätt så börjar en förvirring att ta fart.
När vi sedan kommer till den punkt där vi upplever att vissa saker inte längre skänker tillfredställelse och glädje så är det dags att börja söka svaren. Själen signalerar till kroppen att det är dags att börja lyssna. Man är alltså redo att återvända till ursprunget och finna svaren. Dem hittar vi som jag nämnt tidigare,  i storyn. För mig tog det elva år att finna verktygen som nu har satts ihop till en metod där det förs vidare i ett pay iy forward.

Genom att följa den röda tråden i just din story så kommer vi att finna var blockarna sitter. Vad som håller dig tillbaka. Var de obearbetade känslorna bor. Varför det finns ett visst beteendemönster. Men vi kommer också att finna var du har dina styrkor. Genom att använda denna individuella metod så kommer det att bli en win, win situation för dig.

Denna metod kan användas för olika ändamål.
För dig som privatperson – egenföretagare – chef.
Vill man så kan man även dela in dessa i olika kategorier och grenar.

 • Personlig
 • Företag
 • Teambuilding
 • Relation
Läs mer

STORYBOOK

INDIVIDUELLT – COACH PROGRAM

Du är ditt eget universum. Därför kan du också skapa livet så som du verkligen vill ha det.

Om du hade en möjlighet att skapa din egen story utifrån din egen önskan och vision. Hur skulle det då se ut?

DESIGNA DITT LIV MED STORYBOOK

De flesta människor fokuserar mest på att förbättra två eller kanske tre områden av sitt liv. Oftast är det ekonomin, karriären, hälsan och varför inte relationen också.  Men i verkligheten finns det många fler områden som formar helheten till vår autentiska framgång.  

Det som oftast händer när man påbörjar något är att en eller två delar får plats på grund av att man går all in tills de blir för övermäktigt. Tanken går många gånger till att dygnet endast har 24 h. 

Story books –  kursprogram tar dig till en helt annan nivå. Här tittar vi på några av de viktigaste delarna i ditt liv där du är skaparen.  Med en Blueprint så behöver du aldrig offra eller kompromissa ett område för ett annat. Allt bygger på att finna balansen. Sviktar en – två eller tre så blir det ostadigt och då börjar vi att vingla.

Din Story book kommer att vara den viktigaste boken du någonsin har skrivit. Den kommer vara din guide – din kompass inför varje område. På så vis får du struktur och kan leva livet mer hållbart utan att tappa dig själv eller dina drömmar på vägen. Det bästa är att det är du som skapar den utifrån din story och vision vilket gör det betydligt roligare. På så vis fylls du av energi och motivation. 

 • Vad är dina drömmar och hur ser din vision ut?
 • Känner du stressen över att tiden går?
 • Är energin på botten?
 • Klagar kroppen?
 • Lider själen?
 • Har du tappat kreativiteten och lusten?
 • Lever du utifrån den du  – verkligen är?
Läs mer