Det är lättare och tro att andra människor projicerar våra reaktioner.
Det är svårare att se att våra reaktioner är känslor vi bär men inte vill se och ta ansvar för.
Det är som att betrakta sig själv framför spegeln. En del saker tycker man om, andra förminskar man och förnekar.

Tänk om vi skulle välja att acceptera oss själva för den vi är, för det vi har gjort och för det vi har upplevt. Både de positiva och negativa. För hur vi än vänder på det så kan vi aldrig få det ogjort. Dock så kan vi dra fördel av våra upplevelser – känslor och uppfattningar. Det är där våra medmänniskor kommer in och hjälper oss med speglingarna.

Authenticity is everything! You have to wake up every day and look in the mirror, and you want to be proud of the person who’s looking back at you. And you can only do that if you’re being honest with yourself and being a person of high character. You have an opportunity every single day to write that story of your life./Aaron Rodgers

Tänk dig att du har en diskussion där någon säger någonting som får dig att reagera negativt. Du känner hur obehaget växer. Hur pulsen ökar och det börjar puttra inombords. Du sätter upp en mur för ta skydd och lägger upp orden du kan använda för att börja gå till motattack.”STANNA
Kan det vara så att du just har fått en spegling?
Kanske att någon försöker att hjälpa dig att se det som ligger dolt för dig själv.

Man kan se spegling på flera sätt. Om man exempelvis ska träna på kommunikation så är det vanligaste sättet att man sitter mitt emot varandra och upprepar vad den andre säger. På så vis kan ingen påstå att man inte uppfattat vad man har förmedlat.

Talar vi om den undermedvetna speglingen så är det den som går på reaktionen. Som när man har ett samtal och en av personerna flyger i taket av något som sägs eller görs. Då har man nog med största sannolikhet kommit åt en känsla som ömmar. Det ligger någonting obearbetat som den andre inte vill se och det är alltid den som förmedlar detta som blir ( the bad person ) Var dock medveten om att ingen och då menar jag ingen annan än vi själva kan såra oss.

Läs mer om Själslig spegling

Det är så enormt viktigt att ständigt stanna upp när vi upplever att någonting händer inom oss. Att vi känner in och tänker: Är det sant det som sägs? Ligger det här hos mig eller hos vederbörande?
Det här är en av orsakerna till vikten av närvaro och självkännedom. Det är här vi växer – utvecklas och blommar.
Det är därför också avgörande vilka människor vi omger oss med.

V Å G A V A R A D U✌️&❤️