I tider som dessa så kan det vara lätt att tappa både självförtroende och hopp. Men om man har de rätta nycklarna så blir det betydligt enklare. 2006 landade denna bok i min hand ( Tänk rätt och bli framgångsrik) Som skrevs av Napoleon Hill redan 1937. Kanske att dessa rader kan vara till hjälp:

 

Ända sedan tidernas begynnelse har de religösa förkunnarna uppmanat människorna att tro på det ena eller det andra. Men de har aldrig någonsin förklarat hur man skall få tro. Det har heller inte förklarat att tro är ett tillstånd som kan påverkas av självsuggestion. Med ett språk som var och en kan förstå skall vi nu förklara allt som är känt om hur man kan utveckla tro hos den som inte har någon.

Tro på dig själv; tro på det oändliga.

Innan vi börjar, vill jag påminna dig om att tro är ett yttre medel som kan injiceras i ditt medvetande och där ge liv, kraft och handling åt dina tankar! Detta kan inte nog upprepas. Läs det om igen och läs det högt!

Med en tro börjar all framgång!

Tro är basen för alla mirakel och alla mysterier som inte kan förklaras vetenskapligt.

Tro är det enda botemedel mot misslyckande!

Tro är den egenskap som blandat med böner ger dig direkt tillgång till din  obegränsade intelligens.

Tro är det element som förvandlar en enkel tanke i en mänsklig hjärna till en skapande kraft. Utnyttja den kosmiska styrka som finns i den obegränsade intelligensen.

Självsuggestionens magi.

Detta är både lätt att bevisa och demonstrera. Det finns i principen för självsuggestion. Låt oss därför titta koncentrerat oss på detta och se va det är och vad det kan åstadkomma.  Det är ett välkänt faktum att vad man än intalar sig själv, rätt eller fel, så kommer man förr eller senare att tro på det. Om man upprepar en lögn tillräckligt länge, blir det till slut en sanning. Man blir aldrig mer än det man intalar sig att man är. Det tankar som man medvetet tänker och uppmuntrar och sedan blandar med någon känsla, skapar en motivation som leder till handling!  Här är en sanning

Tankar som blandas med känslor bildar en magnetisk styrka som drar till sig andra, liknande tankar.

En sådan ”magnetiserad” känsla kan jämföras med ett frö som har såtts i bördig jord och där växer och bildas nya skott och plantor till dess det som från början bara var ett frö nu har blivit tusentals frön från samma slag! Den mänskliga hjärnan drar ständigt till sig rörelser i samklang med det som sysselsätter sinnet. En tanke, ide, plan eller syfte som man har i sinnet, drar till sig släktingar och ansluter dessa till det ursprungligas styrka. Allt detta växer sedan till en sådan styrka att det blir den dominerande, motiverade huvudtanken i sinnet hos den som bär tanken i sin hjärna.

Varje ide, plan eller tanke kan bli rotad i sinnet i sinnet genom konstant repetition.

Bestäm dig därför för att undanröja alla störningsmoment och all negativ påverkan utanför dig själv så du kan skapa ordning i sinnet. Om du inventerar dina själsliga egenskaper upptäcker du  kanske att din största svaghet är bristande självförtroende. Denna begränsning kan dock övervinnas och förvandlas till personligt mod i stället helt enkelt genom att utnyttja självsuggestion.

I have the power to make magic. I am magic. I am powerful. I am…

Formel för självförtroende:

Det första: Jag vet att jag kan åstadkomma vad jag vill. Därför kräver jag av mig själv uthållighet och en ständig målmedvetenhet för tt förverkliga mitt mål. Och detta lovar jag mig själv i detta nu.

Det andra: jag inser att de dominerande tankarna i min hjärna kommer att leda till verklig handling och vidare till realiteter. Därför skall jag ägna 30 minuter om dagen åt att tänka mig som den person jag vill bli och därmed skapa em klar bild av denna person i mitt sinne.

Det tredje: Enligt principen om självsuggestion vet jag att om det är något jag i sinnet verkligen har bestämt mig för, så kommer det genom att mitt undermedvetna förr eller senare att visa sig en lösning på hur jag skall uppnå det jag vill. Därför ska jag lägga 10 minuter om dagen på att utveckla mitt självförtroende.

Det fjärde: Jag har i klarskrift skrivit ned vad som är mitt yttersta mål i livet. Jag skall därför aldrig upphöra att försöka skapa så mycket självförtroende att jag kan uppnå målet.

Det femte:  Jag inser till fullo att att ingen lycka och framgång varar om den inte bygger på en sanning och rättvisa. Därför skall jag aldrig inlåta mig på göra saker som inte påverkar alla positivt. Jag kommer att lyckas genom att använda mig av min inneboende kraft och hjälpen från andra. Jag skall försöka få andra att bistår mig som jag bistår dem. Jag skall förinta hat, avundsjuka, egoism och cynism genom att utveckla min kärlek till andra. Jag vet nämligen att en negativ attityd till andra kan aldrig hjälpa mig till framgång. Jag ska skriva under detta papper, lära mig det utantill och upprepa det högt för mig själv en gång om dagen i den fasta tron att det gradvis kommer att påverka mina tankar och handlingar i en sådan riktning att jag en dag blir en framgångsrik människa med självförtroende.

 

Bakom denna formel ligger en naturlag som ingen har kunnat förklara. Vad lagen kallas spelar ingen roll. ( Idag kallas det lagen om attraktion.) Det viktiga är att det fungerar till gagn för mänskligheten.

Negativa tankar leder till katastrof.

Det undermedvetna skiljer inte positiva och negativa tankar. Det arbetar med material vi matar in i medvetandet via våra tankeimpulser. Det undermedvetna kommer att realisera en tanke född i fruktan lika väl som en tanke född i mod eller stark vilja. Precis som elektriciteten får hjulen att rulla eller skapar förvirring och död, så kan självsuggestion leda till lycka och framgång eller motgång och olycka. Allt beroende på hur vi använder självsuggestion. Om du fyller ditt sinne med fruktan, tvivel och misstro är det det som kommer.

 

Ur boken: Tänk rätt och bli framgångsrik// Napoleon Hill