Att känna sig avundsjuk på andra människors framgång kan vara både förståeligt men kan också vara skadligt.

Även om vår kulturella besatthet av jämförelse och konkurrens inte är något nytt så verkar den ha intensifierats under det senaste decenniet med explosionen av sociala medier och hur vi delar foton, höjdpunkter, prestationer, äventyr, milstolpar med varandra på ett mer offentligt och framträdande sätt.

Jag tycker om att fira och glädjas över andras framgångar. När jag ser andras glädje så gläds jag för deras skull. Men det har inte alltid varit så. Tidigare kunde det trigga mig enormt mycket då andras framgång på något sätt betydde min undergång och det var väldigt svårt att erkänna den känslan som egentligen byggde på en låg självkänsla som bodde i oläkta sår och en önskan om att tillhöra.

Så hur slutar man att jämföra sig med andra?

Hur man stoppar jämförelsespelet?

Andras framgång har ingenting med oss ​​att göra, och vår framgång har ingenting med någon annan att göra. Livet är kort – så varför slösa så mycket av din dyrbara tid på att konkurrera med människorna runt omkring dig och fokusera på hur du mäter dig med dem?

Redo att kliva in i din autentiska kraft? Här är några saker att tänka på och träna för att sluta vara avundsjuk på andras framgång:

1) Det är okej att känna avundsjuka

Avundsjuka är inte dåligt, det är bara en känsla och är en del av den mänskliga upplevelsen.

Precis som med de flesta ”negativa” känslor är det största problemet med avundsjuka vårt förnekande av det. När vi låtsas att vi inte känner oss avundsjuka kan det skada oss på många sätt.

Ju mer vi förnekar våra känslor av avundsjuka, desto mer kontrollerar den känslan oss.

När du märker att du känner dig avundsjuk, erkänn det, känn det och uttryck det på något sunt och autentiskt sätt. Försök att skriva det i din dagbok, dela det med en nära vän, reflektera över det i meditation eller bön. Din förmåga att ärligt lägga märke till, känna och uttrycka din svartsjuka (eller någon känsla) är det som ger dig kraften att omvandla denna negativa känsla till något positivt som utvecklar dig.

2) Leta efter ett djupare budskap

Har du någonsin frågat dig själv varför du känner dig avundsjuk på andra människors framgång? När vi blir hotade av andras framgång kommer det vanligtvis ett djupare budskap genom den upplevelsen.

Tänk om vi såg bortom vår reaktion och ställde oss några frågor som:

  • ”Vad är det med den här personens framgång som får mig att känna mig hotad?”
  • ”Hur kan jag lära mig av vad jag ser i dem eller av vad de har åstadkommit?”
  • ”Vad kan jag göra för att släppa min underlägsna (eller överlägsna) reaktion på detta, och djupare lita på och tro på mig själv och min process?”
  • Kan deras framgång betyda en push för mig snarare än ett misslyckande?

Att ställa djupare frågor och leta efter de underliggande budskapen i våra reaktioner på andras framgång kan leda oss ner på en mer autentisk väg av tillväxt, upptäckt, glädje och framgång.

3) Fira deras framgång

Det är viktigt att vara försiktig med hur hårt du dömer andra människor och deras vägar till framgång. Ju mer dömande du är om dem och hur de skapar sin framgång, desto svårare kommer du att göra det för dig att skapa den framgång du vill ha. Kom ihåg att den känslan du ger till andra är den du ger till dig själv. Så gläd dig.

När du ser någon lyckas, fira dem från djupet av ditt hjärta och fortsätt sedan med din resa emot din egen med glädje istället för den tryckta eller förminskande känslan av dig själv. Det finns plats för alla. Du är inte dem och de är inte du.

4) Verka från en plats av överflöd

Att vara så nära människor som skapar framgång i sina liv (kanske till och med samma framgång som vi vill ha) kan vara ganska positivt, inspirerande och motiverande. Jag vet att detta kan vara mer utmanande med vissa saker eller vissa människor.

Men på den djupaste nivån, när vi kommer från en plats av överflöd med tron ​​att det finns mer än tillräckligt att gå runt, frigör vi oss från den konstanta stress, oro, rädsla och press som är förknippad med att leva från en plats av brist.

Som de flesta saker i livet är detta ett val.